Domov
Splošno o obratovanju PDF natisni E-pošta
Prispeval Blaž   

Obratovanje je pravzaprav dejansko zagotavljanje življenja v stavbi (bivanje stavbe) in se veže na vse, ki prebivajo v stavbi (na stanovalce), ne glede nato ali so lastniki ali najemniki. Obratovanje večstanovanjske stavbe pomeni sklepanje in izvrševanje poslov, ki so potrebni za zagotavljanje pogojev za bivanje in osnovni namen večstanovanjske stavbe kot celote ter za uporabo skupnih delov večstanovanjske stavbe. Za posle obratovanja se šteje zlasti zagotavljanje dobav in storitev za skupne dele, zagotavljanje dobav in storitev za posamezne dele večstanovanjske stavbe, če naprave večstanovanjske stavbe ne omogočajo individualnega odjema in obračuna dobav in storitev za posamezne dele, varstvo pred požarom in zagotavljanje drugih ukrepov za zaščito in reševanje, čiščenje skupnih prostorov, hišniška opravila, deratizacija in podobno. Ključi delitve obratovalnih stroškov so različni in zavisijo od vrste stroška in glede na določene načine delitve. Tako se ponavadi poraba vode in čiščenja skupnih prostorov deli po osebah; odvoz odpadkov po M2 ali osebah; ogrevanje po ogrevalni površini ali pa po kalorimetrih. Dogovor o ključih delitve obratovalnih stroškov je v domeni večine etažnih lastnikov oziroma jih določa novi pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 60/09 z dne 31.7.2009.

 
Splošno o vzdrževanju PDF natisni E-pošta
Prispeval Blaž   

Stanovanjski zakon ( SZ-1) je leta 1991 določil, da je potrebno večstanovanjske stavbe vzdrževati preko upravnika. Vzdrževanje je izvajanje storitvenih del, ki ohranjajo objekt v dobrem stanju s čimer se omogoča njegova nemotena uporaba.

Vzdrževanje delimo na:

•INVESTICIJSKO pomeni zamenjavo kompletnega fizično oziroma funkcionalno zaključenega elementa ali dela zgradbe. Kadar se ta del ne more ali pa ga ni smiselno zamenjati v celoti, pomeni to večje popravilo.


•TEKOČE predstavlja redne posege na zgradbi in njenih elementih, ki jih mora graditelj v garantnem roku, uporabnik pa po navodilih za tekoče vzdrževanje utvajati do zamenjave dela ali elementa na zgradbi. Tekoče vzdrževanje predstavlja preventivo za ohranjanje uporabne vrednosti. Tekoče vzdrževanje izvaja uporabnik zgradbe.


•INTERVENTNO predstavlja nujne posege na zgradbi, ki nastopijo nepredvideno in jih je treba izvesti po potrebi, tako da v najkrajšem možnem času vzpostavimo funkcioniranje stavbe

 

 

 
Upravnik PDF natisni E-pošta
Prispeval Blaž   

Upravnik je fizična ali pravna oseba, ki skrbi za sklepanje in izvrševanje poslov, potrebnih za zagotavljanje pogojev bivanja in osnovnega namena večstanovanjske stavbe kot celote ter za uporabo skupnih delov večstanovanjske stavbe.

 

Pooblastila upravnika:

•pri upravnih organih v zadevah izdaje dovoljenj in soglasij v geodetskih postopkih v zvezi z večstanovanjsko stavbo in zemljiščem


•pri vlaganju tožbe v imenu preostalih etažnih lastnikov za plačilo obveznosti, ki bremenijo etažne lastnike


•pri vlaganju izključitvene tožbe v imenu preostalih etažnih lastnikov proti etažnemu lastniku, ki krši hišni red in ne izpolnjuje obveznosti iz pogodbe o medsebojnih razmerij


•zbiranje,obdelovanje ter hranjenje podatkov o številu uporabnikov etažnega stanovanja

Več ...
 
Avtorske pravice © 2020 Open Source Matters. Vse pravice pridržane.
Joomla! je brezplačna, izdana pod GNU/GPL licenco.